Mutlucell | Tarifeler | Ret SMS Paketi

Ret Hakkı Servisi
1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6563 Sayılı Kanuna göre ticari amaçla gönderdiğiniz her bir ticari elektronik ileti içinde mesaj atmayı ret etme hakkı vermek kanuni zorunluluktur (8. madde) Yukarıdaki şekilde 08006999999 servis numarasını kullanarak mesaj göndermelisiniz. Ret etme hakkını kullananlar kara listeye sistemimiz tarafından alınacaktır.
Kanun ;

MADDE 8
(1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.
(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.
(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.

Ceza Yükümlülüğü

MADDE 12.1 c)

5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Yönetmelik ;

MADDE 9
(1) Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar.
(2) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında verilen onay için taraflardan birine yapılacak ret bildirimi tarafların tümüne yapılmış sayılır. Ret bildirimini alan taraf, bu hususu diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.
(3) Hizmet sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır.
(4) Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer alır.
(5) Alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış olması, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

Gelen yazılara nasıl cevap vereceğim?

Ticaret il müdürlüklerinden tarafınıza şikayet ile ilgili bir yazı geldiğinde; yazıdaki saat ve mesaj içeriği kontrol edilip SMS'in gönderilip gönderilmediği raporlarınızdan kontrol etmelisiniz. SMS gönderilmişse tüketicinin onaylı veritabanınıza ne zaman eklendiğinin ispatının cevabi yazınızda yapılması gerekmektedir. Mesaj içeriği nasıl olmalıdır? yazımızdaki yapılması gerekenleri kontrol etmeniz, fiziki veya elektronik ortamda onayın alınıp 3 iş günü içerisinde kara listeye eklendiğini ispatlamanız gerekmektedir.

ÖNEMLİ

www.mutlucell.com.tr adresindeki yazılar öneri ve bilgilendirme amaçlıdır. Detaylı bilgi almak ve idari yaptırım kararlarından/idari para cezalarından vs. korunmak için abonenin ilgili kanun ve yönetmelikleri okuması ve bu kapsamda ticari elektronik ileti göndermesi gerekmektedir. Abonenin göndermiş olduğu ticari elektronik iletilerden kaynaklı resmi makamlarca verilen idari para cezalarından ve diğer idari yaptırım kararlarından MUTLUCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 
Detaylı bilgi almak için 0 (850) 550 50 50 no'lu numaradan Müşteri Hizmetleri'mizi arayabilirsiniz.